Da bi postali član Moto kluba EXCALIBUR, postoji nekoliko preduslova koje morate ispuniti.
Poželjno je da posedujete  i vozite motocikl, te da imate i  položenu odgovarajuću vozačku kategoriju, ali nije presudan preduslov.  S tim u vezi pretpostavka je da imate koliko-toliko vozačko iskustvo. Naravno i oni koju su početnici na dva točka, a žele da uče od iskusnih, dobro su došli.
Sledeće je da kao novi potencijalni član, u potpunosti prihvatite Statut kluba i shodno njemu se i ponašate.
Treći uslov je probni period ili “stažiranje”, koje traje tri meseca. Kroz taj period stažista se vozi sa nama, provodi vreme sa klubom i u toku tog perioda klub ga ocenjuje, kroz njegovu vožnju, ponašanje i poštovanje vrednosti kluba.
Nakon tri meseca, a na Skupštini kluba, pred članovima se iznosi tačka dnevnog reda – primanje novog člana u klub. Da bi stažista postao punopravni član Moto kluba EXCALIBUR, Skupština kluba mora glasati jednoglasno.
Ukoliko su svi članovi Skupštine prihvatili stažistu kao punopravnog člana kluba, tek tada novi član dobija boje kluba, koje je dužan da nosi prema propisanim pravilima.

 

”Odaberite klub prema ljudima koji ga čine, a ne obrnuto.”